WBN Scorecard: Charles Martin v Vyacheslav Glazkov