22
Sep
2018

Scorecard: Kell Brook v Sergey Rabchenko

Brook v Rabchenko 03/03/2018